wtorek sierpnia 16 , 2022
Font Size
   

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULĘCZYNIE 

alt

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULĘCZYNIE

ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno

 www.goksuleczyno.gdan.pl -
alte-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

NIP 589-17-79-794

tel. /58/ 684 - 20 - 57

Dyrektor - Zbigniew Zarzycki 

Nr konta 79 8324 0001 0040 9526 2000 0010
- Bank Spółdzielczy w Sierakowicach o/Sulęczyno


Gminny Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansowa.

Podstawowym działaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez:

  • tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
  • inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury,
  • prowadzenie rejestru placówek upowszechniania kultury w gminie,
  • udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno – oświatowemu,
  • organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców w różnorodnych formach działalności kulturalno – wychowawczej, rozrywkowej i rekreacyjno - sportowej, prowadzonej w ramach własnych,
  • wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających oświatę, kulturę i sport.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULECZYNIE - dokumenty

- STATUT po zmianach z Uchwalony 25 maja 2012 r.

- STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULĘCZYNIE

- REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW GOKKLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

1.  Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury wSulęczynie z siedzibąul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczyniewyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e  mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego m.in. rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

d) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.W Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie można wynająć salę na konferencję, szkolenia, uroczystości rodzinne itp. Do dyspozycji oferujemy: krzesła i stoły, kuchnię ze sprzętem kuchennym (naczynia we własnym zakresie), dostęp do toalet. Możliwość wypożyczenia rzutnika oraz ekranu). Zapytaniaodnośnie wynajmu należy kierować do biura GOK-u. 

Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie

ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
tel 58 684 - 20 - 57
gok@gok.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@gok.suleczyno.pl

NIP: 589-17-79-794

Regon: 192810282

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sierakowicach Oddział Sulęczyno
79 8324 0001 0040 9526 2000 0010

Zapraszamy na :

alt

alt

alt


GMINA SULĘCZYNO
Urząd Gminy
Sulęczyno

ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno

tel 58 685 - 63 - 63

fax 58 685 - 63 - 98

info@bip.suleczyno.pl

www.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@goksuleczyno.gdan.pl

Ile osób na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości