KONKURSY STRAŻACKIE


WYNIKI ETAPU GMINNEGO
XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2011/2012
dla dzieci i młodzieży

pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej
– jak nas widzą, tak nas „malują”.

Zadaniem uczestników konkursu było pokazanie w swoich pracach różnorodności i wszechstronności działań zawodu strażaka podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby.

Konkurs ma za zadanie promowanie i poszerzanie wiedzy na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.

Gminna Komisja oceniała prace plastyczne w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa młodsza szkoły podstawowej 5-8 lat

 1. Karol Butowski
 2. Adam Bronk
 3. Maciej Smentoch

II grupa średnia szkoły podstawowej 9-12 lat

 1. Dominik Smentoch
 2. Aleksandra Jutrzenka – Trzebiatowska
 3. Oliwia Kreft
 4. Marianna Łukaszczyk
 5. Patrycja Gojtowska

III grupa starsza gimnazjum – 13-16 lat

 1. Balbina Makurat
 2. Iwona Hinz
 3. Dominika Wierzba
 4. Dominika Kankowska
 5. Natalia Jank

Regulamin Konkursu

Najlepsze prace zostały przesłane do eliminacji etapu powiatowego, który powinien zakończyć się do 30 marca 2012 r.

PRACE KONKURSOWE:alt

Wyniki Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Więcej zdjęć z konkursu na stronie osp.suleczyno