wtorek sierpnia 16 , 2022
Font Size
   

Kompleks Boisk  "ORLIK"

Kompleks Boisk "ORLIK" mieści się przy stadionie gminnym 
przy ul. Letniej w Sulęczynie

Administratorem Kompleksu Sportowego „ORLIK” jest Gmina Sulęczyno,

z siedzibą w Sulęczynie przy ul. Kaszubskiej 26,

Boiska są czynne codziennie:

- pn. – pt. w godz. 8:00 – 22:00
- sb. - nd. w godz. 10:00 – 16:00

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„ORLIK 2012” W SULĘCZYNIE

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Gmina Sulęczyno.

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne
oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6. Boiska są czynne codziennie od pn.-pt. w godz. 800-2200, sb. i nd. w godz. 1000- 1600.

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, gwarantującego bezpieczne uprawianie sportu.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

f) zaśmiecania,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku publicznego,

i) wprowadzania zwierząt,

j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu
z instruktorem.

11. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi opiekun.

12. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność.

13. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby wyrządzające szkody.

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 9 korzystania z obiektów podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

· nakazać zmianę obuwia sportowego,

· zwracać uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

· nakazać opuszczenie terenu obiektu,

· zamknąć obiekt.

16. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

17. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.

18. W czasie przerw wakacyjnych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania
z obiektu.

19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać
do administratora: 660-766-694.

WÓJT GMINY SULĘCZYNO


Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie

ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
tel 58 684 - 20 - 57
gok@gok.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@gok.suleczyno.pl

NIP: 589-17-79-794

Regon: 192810282

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sierakowicach Oddział Sulęczyno
79 8324 0001 0040 9526 2000 0010

Zapraszamy na :

alt

alt

alt


GMINA SULĘCZYNO
Urząd Gminy
Sulęczyno

ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno

tel 58 685 - 63 - 63

fax 58 685 - 63 - 98

info@bip.suleczyno.pl

www.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@goksuleczyno.gdan.pl

Ile osób na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości