wtorek sierpnia 16 , 2022
Font Size
   


WYNIKI Ligi Piłki Nożnej "ORLIK" Sulęczyno 2012

I miejsce -ELHAD Daniel Hapka

II miejsce - TRANS-JAN Sulęczyno

III miejsce - POTĘGA Węsiory

Królem strzelców został - SERAFIN PAŁUBICKI - gracz drużyny KRETNET Sulęczyno

Najlepszym bramkarzem został - ANDRZEJ KROPIDŁOWSKI - gracz drużyny POTEGA Węsiory

Gminny Klub Sportowy "Słupia" Sulęczyno i GOK Sulęczyno zaprasza do kibicowania
w Lidze Piłki Nożnej "ORLIK" - Sulęczyno 2012,
która rozpoczęła się w miniony czwartek tj. 19.04.2012
r.

Wyniki pierwszych meczy 19.04. : 

EDEN Borowiec - POTĘGA Węsiory  - 4 : 4

KRETNET Sulęczyno - ELHAD Daniel Hapka  - 3 : 4

Wyniki rozgrywek z 26.04.:alt

KRETNET Sulęczyno - EDEN Borowiec - 2 : 5

KAJAKI Słupia - TRANS-JAN Sulęczyno - 3 : 4

POTĘGA Węsiory - ELHAD Daniel Hapka - 1 : 3

Wyniki rozgrywek z 10.05.:

POTĘGA Węsiory - KRETNET Sulęczyno - 4 : 5

ELHAD Daniel Hapka - TRANS-JAN Sulęczyno - 7 : 1

EDEN Borowiec - KAJAKI Słupia - 2 : 4

Wyniki rozgrywek z 17.05.:

TRANS - JAN Sulęczyno - KRETNET Sulęczyno - 4 : 2

KAJAKI Słupia - POTĘGA Węsiory - 1 :  6

ELHAD Daniel Hapka - EDEN Borowiec - 3 : 1

Wyniki rozgrywek z 24.05.:

KAJAKI Słupia - KRETNET Sulęczyno- 4 : 2

TRANS-JAN Sulęczyno - EDEN Borowiec - 3 : 2

Wyniki ostatnich rozgrywek z 31.05.:

KAJAKI Słupia - ELHAD Daniel Hapka - 0 : 5

POTĘGA Węsiory - TRANS - JAN Sulęczyno - 3 : 2

Klasyfikacja po VI kolejkach: alt

- I miejsce - ELHAD Daniel Hapka

- II miejsce - TRANS - JAN Sulęczyno

- III miejsce - POTĘGA Węsiory

- IV miejsce -KAJAKI Słupia

- V miejsce -EDEN Borowiec

- VI miejsce - KRETNET Sulęczyno


Zdjęcia z Rozgrywek Ligi ORLIKA 2012


Fot. Piotr Zatoń 


Gminny Klub Sportowy "Słupia" Sulęczyno i Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
zaprasza do wzięcia udziału i kibicowania w Lidze Piłki Nożnej "ORLIK" - Sulęczyno  2012,

która rozpoczyna się 19 kwietnia 2012 roku (czwartek)
Mecze odbywać się będą w kolejne czwartki w godz. od 19:00 do 21:30
(według ustalonego harmonogramu rozgrywek).

Pliki do Pobrania:

- Zgoda rodziców    /      - Zgłoszenie drużyny


REGULAMIN LIGI PIŁKI NOŻNEJ „ORLIK” - Sulęczyno 2012.  

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem rozgrywek jest GOK w Sulęczynie i GKS Słupia Sulęczyno.   

2. Patronat nad rozgrywkami sprawuje Wójt Bernard Grucza.

II. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Miejscem rozgrywek Ligi Piłki Nożnej „ORLIK” są obiekty sportowe Orlik w Sulęczynie ul.Letnia 3.
 2. W każdej zgłoszonej drużynie może brać udział 14 zawodników. Osoby zgłoszone do rozgrywek muszą mieć ukończone 15 lat i nie mogą występować w klubie piłkarskim uzestniczącym w rozgrywkach wyższych niż A-klasa (nie dotyczy zawodników – mieszkańców gminy Sulęczyno).
 3. Każda drużyna posiada swojego kierownika, który zgłasza drużynę i odpowiada za wszelkie sprawy związane z drużyną.
 4. Podpisując zgłoszenie kierownik oświadcza, że wszyscy uczestnicy są zdrowi i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do gry w piłkę nożną oraz, że zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
 5. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.
 6. W przypadku obecności w drużynie nieletnich, kierownik musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich podopiecznych w rozgrywkach oraz posiadać pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych nieletnich, że zapoznali się z regulaminem i warunkami uczestnictwa ich podopiecznych w rozgrywkach, akceptują je i wyrażają zgodę na ich udział. Zgody załącza się do zgłoszenia.
 7. Kierownik bierze odpowiedzialność za osoby nieletnie występujące w jego drużynie.
 8. Do dyspozycji drużyn oddane jest boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią wymagające butów piłkarskich z płaską podeszwą , dopuszcza się buty halowe, tzw. śniegowe i lanki. Zawodnicy w obuwiu z metalowymi wkrętami nie zostaną dopuszczeni do gry. Podczas przebywania na terenie obiektu „Orlik" oprócz regulaminu Ligi obowiązuje również regulamin „Korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012".
 9. Mecze rozgrywane będą raz w tygodniu w czwartek w

godzinach 19.00 – 21.30. (uzależnione od warunków atmosferycznych).

 1. Organizator wspólnie z Sędzią decydują o rozegraniu zawodów w danym dniu.
 2. Rozpoczęcie rozgrywek: 19 kwiecień 2012 r.
 3. Po zgłoszeniu drużyny do rozgrywek lista zawodników zostanie zamknięta, organizatorzy mogą sprawdzać tożsamość graczy występujących w turnieju.
 4. Organizatorzy mogą przyznać walkower lub wykluczyć drużynę za nie zastosowanie się do regulaminu.
 5. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż ), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp.
 7. Za udział w rozgrywkach drużyny zobowiązane są do wpłacenia wpisowego w wysokości 200 zł. u Organizatora w terminie do 19 kwietnia 2012 r.
 8. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy za udział w lidze. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone pucharem i medalami. Przewiduje się ponadto nagrodę indywidualną dla najlepszego bramkarza, strzelca oraz fair-play.
 9. Wyniki meczy i klasyfikacja drużyn będzie umieszczana na stronie www.goksuleczyno.gdan.pl suleczyno.net 

III. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK

 1. System rozgrywek: uczestniczące drużyny mecze rozgrywać będą systemem każdy z każdym.
 2. O kolejności miejsc w lidze decyduje:
  1. większa ilość zdobytych punktów,
  2. wynik bezpośredniego spotkania przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów,
  3. tzw. mała tabela przy 3-ch i więcej zespołach z jednakową ilością punktów, (w pierwszej kolejności wyniki tylko pomiędzy zainteresowanymi drużynami a następnie z całej ligi) według podpunktów d, e, f, g.
  4. lepsza różnica zdobytych bramek,
  5. większa ilość zdobytych bramek,
  6. mniejsza ilość straconych bramek
  7. losowanie.
 3. Za zwycięstwo w meczu przyznaje się 3 punkty za remis jeden, porażka zero punktów.
 4. W przypadku nie stawienia się drużyny na mecz sędzia przyznaje walkower 5-0.

IV. PRZEPISY GRY

 1. Mecze rozgrywane będą w czasie 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą.
 2. Zespoły grają po 6 zawodników, w tym jeden bramkarz w stroju odróżniającym się od pozostałych zawodników drużyny.
 3. Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników każdej z drużyn.
 4. Walkower orzeka sędzia po upływie 10 minut od przewidzianego w harmonogramie czasu rozpoczęcia rozgrywek.
 5. Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian.
 6. Strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych drużyny.
 7. Piłka z autu jest wybijana nogą (piłka obrysem musi dotykać linii bocznej).
 8. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką podając ją do zawodnika (piłka musi opuścić pole karne).
 9. Rzut karny wykonywany z 9 metrów.
 10. Drużyna ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje rzut wolny dla drużyny przeciwnej.
 11. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 5 metrów od miejsca wybijania autu, rzutu rożnego, bądź rzutu wolnego. Zawodnik sam niezwłocznie odchodzi na przepisową odległość, nie czekając na znak sędziego. Uporczywe blokowanie wybicia piłki karane jest żółtą kartką.
 12. W przypadku poważnie rażących fauli lub wybitnie niesportowych zachowań sędziowie mają prawo usunąć zawodnika z pola gry (czerwona kartka).
 13. Czerwona kartka bezpośrednia lub w konsekwencji dwóch zółtych dyskwalifikuje zawodnika nią ukaranego z udziału w bieżących zawodach oraz jednym kolejnym meczu.
 14. Drużyna gra w osłabieniu przez okres trwania kary - w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu zawodnik wchodzi na boisko (nie dotyczy przewinień ukaranych czerwoną kartką).
 15. W czasie gry zawodnik może wykonywać wślizg, jednak stopa musi być skierowana ku ziemi oraz musi być ciągły kontakt nogi z podłożem.
 16. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
 17. Drużyna która odda „walkowerem" dwa mecze zostaje skreślona z listy rozgrywek.
 18. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN.
 19. Stroje piłkarskie:
  1. Drużyny ubrane są w kompletne stroje piłkarskie z widocznymi numerami na koszulkach,
  2. strój bramkarski powinien odróżniać się kolorem od strojów pozostałych zawodników,
  3. w przypadku bardzo podobnych strojów drużyn rozgrywających ze sobą spotkanie organizatorzy zapewniają narzutki.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego „Orlik” w Sulęczynie.
 2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.
 3. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

 


Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie

ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
tel 58 684 - 20 - 57
gok@gok.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@gok.suleczyno.pl

NIP: 589-17-79-794

Regon: 192810282

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sierakowicach Oddział Sulęczyno
79 8324 0001 0040 9526 2000 0010

Zapraszamy na :

alt

alt

alt


GMINA SULĘCZYNO
Urząd Gminy
Sulęczyno

ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno

tel 58 685 - 63 - 63

fax 58 685 - 63 - 98

info@bip.suleczyno.pl

www.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@goksuleczyno.gdan.pl

Ile osób na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości