wtorek sierpnia 16 , 2022
Font Size
   

„Rynna Sulęczyńska”


Ścieżka utworzona w 2009 roku biegnie wzdłuż przełomowego odcinka Słupi, za zachód od Sulęczyna. Ścieżka ma przede wszystkim zadanie edukacyjne – tu w naturze odbywają się lekcje na temat ochrony przyrody i selektywnej zbiórki odpadów. Jej trasa jest niezwykle atrakcyjna krajobrazowo ze względu na bogactwo walorów przyrodniczych i geomorfologicznych. Płynąca tu Słupia ma typowo górski charakter – dno rzeki jest usiane różnej wielkości kamieniami a nurt biegnie szybko. Rzeka przecina tu polodowcową morenę denną, tworząc w ciągu stuleci wyraźnie zaznaczone terasy, które rozcinają w kilku miejscach erozyjne parowy powstałe na skutek spływu wód deszczowych. Głazy i kamienie w dnie rynny (w korycie rzeki) to materiał polodowcowy, wyłuskany przez Słupię z pokładów morenowych.


Rynna Sulęczyńska jest jedynym tego typu odcinkiem rzecznym na całym nizinnym Pomorzu. Strome zbocza porasta las mieszany z dorodnymi okazami drzew. Wzdłuż koryta rzeki, częściowo uregulowanego w XIX wieku (podczas budowy szosy Kartuzy – Bytów) rosną wiekowe olchy.Punkty edukacyjne na trasie ścieżki to:

  1. Segregowanie odpadów
  2. Walory przyrodnicze terenu
  3. Geomorfologiczne ukształtowanie terenu
  4. Rośliny Rynny Sulęczyńskiej
  5. Ryby występujące w Słupi
  6. Drzewa występujące w Rynnie Sulęczyńskiej

Ta ścieżka edukacyjno – przyrodnicza, biegnie wzdłuż rzeki Słupi, a zaczyna się w Sulęczynie – wsi położonej w centrum Pojezierza Kaszubskiego (Tablica 1). Słupia na tym odcinku ma charakter typowo górski i jest ewenementem, jeśli chodzi o rzeki Polski. Na dnie widać dużo polodowcowych głazów narzutowych, a jego zbocza porasta typowy las mieszany – olchy, buki i dęby. Runo leśne tworzą jeżyny i rokitniki. My wędrujemy prawym brzegiem rzeki, aż do Tablicy 2. Dosyć szczegółowo poinformuje nas ona o prehistorii związanej z Rynną Sulęczyńską. Znajdziemy tu także ciekawostki na temat samych okolic Sulęczyna. Wioska leży w rynnie polodowcowej, biegnącej on Gowidlina do Półczna. W rynnie Sulęczyńskiej znajduje się w sumie 9 jezior, z czego 3 są naprawdę duże: jez. Gowidlińskie, jez. Węgorzyno i jez. Mausz. Na tym obszarze można spotkać także sporą ilość dużych głazów narzutowych, przywleczonych na obszar pojezierza w czasie pomorskiej fazy zlodowacenia Wisły. Maszerując wzdłuż rzeki dochodzimy do Tablicy 3, dzięki której możemy poszukać ciekawostki przyrodniczej, jaką niewątpliwie jest murawa napiaskowa. To ciepłolubne zbiorowisko trawiaste, o niskiej, kępiastej budowie, z widoczną dominacją traw i roślin jednorocznych oraz porostów. Jest tylko w dwóch miejscach na obszarze, przez który przebiega nasza wędrówka. Cała ścieżka jest bardzo bogata florystycznie. Występują tu aż 142 gatunki roślin, z czego część jest pod ścisłą ochroną. Należą do nich: paprotka zwyczajna, chrobotek reniferowaty, goździk kartuzek i dziewanna kutnerowata. Obok nich rośnie trująca i używana w ziołolecznictwie przytulina wonna. Spacerując wąwozami dotrzemy do Tablicy 4. Znajdziemy tu informacje o rzece Słupi i jej zasobach. Słupia to rzeka przymorska, której wszystkie dorzecza leżą na obszarze województwa pomorskiego. Dno jest najbardziej zmienionym elementem krajobrazu całej rzeki. A wszystko przez zabudowę hydrotechniczną, która produkując ekologiczną energię, przyczyniła się do zmiany biegu rzeki, a także wyginięcia niektórych gatunków ryb. W chwili obecnej, tę część rzeki, którą charakteryzują wartki nurt, duży spadek i kamienisto – żwirowe dno, zamieszkują: pstrągi potokowe, strzelbie potokowe, ślizy oraz głowacze białopłetwowe i pręgopłetwowe. Idąc zgodnie z biegiem rzeki mijamy po drodze bardzo zróżnicowaną roślinność, którą zbiorczo przedstawia Tablica 5. Zarówno prawy jak i lewy brzeg rzeki porasta inna roślinność. Lewy brzeg zarasta ponad 100 – letnia kwaśna buczyna niżowa, z niewielką domieszką dębów, natomiast prawy brzeg to las mieszany, w którym występują: buk, grab pospolity, lipa szerokolistna, dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, świerk pospolity, a na obrzeżach rzeki klon zwyczajny. Po tej stronie rzeki występują licznie: leszczyna pospolita, trzmielina zwyczajna. Borówka czarna i występujący pod ochroną rokitnik zwyczajny. W runie leśnym dominują trawy o nitkowatych liściach (śmiałek pogięty) oraz będące pod ochroną: konwalia majowa, marzanka wonna i paprotka zwyczajna. Z tej tablicy informacyjnej możemy się także dowiedzieć o zjawisku sukcesji wtórnej. Polega ona na całkowitym odtworzeniu prostego ekosystemy, ze zmienionego pod łąki uprawne, które były ugorowane ze względu na słabą jakość gleby. Po pewnym czasie pojawiają się krzewy i samosiejki (topole i brzozy) oraz mchy i porosty. Natura nie jest jednak w stanie odtworzyć pierwotnych siedlisk. Tu kończy się nasza wycieczka Rynną Sulęczyńską. (Informacje z informatorze: "Najciekawsze Ścieżki Przyrodniczo - Edukacyjne w dorzeczu Słupi i Łupawy").

Długość trasy : ok. 800 m

Trasa : wzdłuż Słupi, poniżej mostu drogowego w Sulęczynie


Informacje z : Informatorów: „Sulęczyno i okolice dla aktywnych” i "Najciekawsze Ścieżki Przyrodniczo - Edukacyjne w dorzeczu Słupi i Łupawy" oraz ze strony internetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzek Słupi i Łupawy


CIĄG SPACEROWO - WYPOCZYNKOWY
WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII

alt

W 2019 roku zakończono realizację zadania pn. Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w miejscowości Sulęczyno – etap II. Na realizację tej inwestycji pozyskano dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Przebudowa ciągu polegała na poprawie parametrów technicznych poprzez jej częściowe utwardzenie nawierzchnią bitumiczną oraz z kostki betonowej. Wykonano elementy malej architektury – urządzenia sportowe, ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne i tematyczne, stojaki na rowery.

Celem projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie oraz popularyzację dziedzictwa rybackiego charakterem obszaru LGR Kaszuby.

W szczegółowym zakresie realizacyjnym inwestycji występują elementy małej architektury, które niewątpliwie pozwolą na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w powiązaniu z kaszubską tradycją rybacką oraz charakteryzują się wielofunkcyjnością - łączą funkcje rekreacyjne, edukacyjne i sportowe. Ciąg pieszo – spacerowy wyposażony w urządzenia sportowe jak i tablice informacyjne o tematyce kaszubskiej tradycji rybackiej łączą funkcje edukacyjne i sportowe tej operacji.

Inwestycja jest umiejscowiona w pobliżu jednej z największych atrakcji turystycznych w Sulęczynie tzw. „Rynny Sulęczyńskiej” stanowiącej jeden z niewielu na Pomorzu odcinek rzeki typowo górskiej z różnymi przełomami, kamieniami i wartkim strumieniem. Nowo powstałym ciągiem można bezpiecznie dotrzeć także do przystani kajakowej znajdującej się przy ul. Brzozowej.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie

ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
tel 58 684 - 20 - 57
gok@gok.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@gok.suleczyno.pl

NIP: 589-17-79-794

Regon: 192810282

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sierakowicach Oddział Sulęczyno
79 8324 0001 0040 9526 2000 0010

Zapraszamy na :

alt

alt

alt


GMINA SULĘCZYNO
Urząd Gminy
Sulęczyno

ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno

tel 58 685 - 63 - 63

fax 58 685 - 63 - 98

info@bip.suleczyno.pl

www.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@goksuleczyno.gdan.pl

Ile osób na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości