wtorek sierpnia 16 , 2022
Font Size
   

 

PAPIESKI SZLAK KAJAKOWY SŁUPIĄ

Słupia od źródeł do ujścia liczy 135 km . Dla kajakarzy rzeka dostępna jest od jez. Gowidlińskiego, chociaż jej bieg, aż po jez. Węgorzyno, jest dość trudny ze względu na liczbę drzew, kładek i bystrzy. Przy niskim stanie wody miejscami płynie się trudno. Jako szczególnie trudny do przepłynięcia uznaje się także kilkusetmetrowy przełomowy odcinek rzeki na zachód od Sulęczyna, gdzie Słupia przecina morenowe wzgórza, płynąc w głębokiej i kamienistej Rynnie Sulęczyńskiej.

W gm. Sulęczyno znajdują się dwa miejsca wodowania kajaków:

- w Podjazach, przy wypływie rzeki z jez. Gowidlińskiego

- w Sulęczynie przy Przystani Kajakowej (ul. Brzozowa)

Kajaki wypożyczać można we wspomnianej wyżej Przystani Kajakowej lub w którejś z lokalnych firm organizujących spływy kajakowe.

Rzeka na odcinku od jez. Gowidlińskiego do jez. Węgorzyno płynie meandrując pośród łąk. Koryto miejscami dość płytkie mierzy około 2 – 3 m szerokości. Na trasie znajdują się 2 przeszkody – nieczynny młyn w Amalce (przenoska prawym brzegiem 50 m) oraz kładka na łąkach. Szczególnie w płytszych miejscach należy uważać na podwodne głazy. Po około 3 km wpływamy na jez. Węgorzyno, z którego Słupia wypływa przy południowo – zachodnim krańcu. Odcinek przez łąki koło Sulęczyna należy pokonać holując kajak (ok. 300 m).

Od przepustu koło przestanku PKS płyniemy 500 m w jarze pełnym głazów i lądujemy przy kamiennym mostku. Dalej kajak (400 m) należy przenieść i zwodować poniżej tartaku. 5 – kilometrowy odcinek do ujścia Parchowskiej Strugi wiedzie pośród łąk i lasów. Odcinek ten jest bardzo malowniczy. Przy ujściu Parchowskiej Strugi warto zaplanować odpoczynek. Wzdłuż jej koryta można także przenieść kajaki na jez. Mausz (1100 m). Dalej rzeka płynie do jez. Żukówko.

 

 

Więcej informacji na temat spływu kajakowego szlakiem papieskim lub innymi szlakami oraz zdjęcia ze spływów można znaleźć na następujących stronach:

- http://splywykajakowe.net.pl/

- zdjęcia z spływu kajakowego - http://zawodyslupia2011.wordpress.com/


Historia Papieskiego Szlaku Kajakowego Słupią

 

W 1964 roku, ówczesny metropolita krakowski, abp Karol Wojtyła wraz z grupą zaprzyjaźnionych kajakarzy płynął Słupią. Wyprawa, która rozpoczęła się z Gowidlinie trwała od 20 do 31 lipca.

Wodniacka „Rodzinka”, w skład której wchodzili: Jerzy i Danuta Ciesielscy, Władysława Bąk, Zofia Bucholc, Celestyn Bożek, Elżbieta Ostrowska, Maria Oświęcimska, Zofia Rosińska, Jan Vetelani, Mieczysław i Ewa Wisłoccy, Marian Wójtowicz oraz Andrzej Sylwester Zieliński, rozpoczęła swoją przygodę prawdopodobnie w Gowidlinie, gdzie w tamtejszym kościele odnotowano pobyt abp. Wojtyły.

Po ponad czterdziestu latach od tamtego wydarzenia zawodzi pamięć uczestników wyprawy, dlatego też wiedza o nim jest fragmentaryczna. Próby zrekonstruowania spływu podjął się pan Jerzy Dąbrowa – Januszewski w książce pt.: „Słupią – śladami Karola Wojtyły”, którą przy wsparciu członków stowarzyszenia, wydał Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzek Słupi i Łupawy.

Mając na uwadze przesłanie papieskie z 1979 roku wygłoszone w Watykanie: „Oznaczcie trasy, wszystkie trasy, po których chodziłem, żebym był tak wrośnięty w polską ziemię”, z inicjatywy samorządów lokalnych powstał Papieski Szlak Kajakowy Słupią. Wiedzie on przez tereny dziesięciu gmin, a na jego trasie znajduje się 10 przystani – miejsc postoju wodniackiej „Rodzinki” późniejszego papieża Jana Pawła II.

Przystań I – Gowidlino – Gmina Sierakowice

Przystań II – Sulęczyno – Gmina Sulęczyno

Przystań III – Parchowo – Gmina Parchowo

Przystań IV – Soszyca – Gmina Parchowo

Przystań V – Gołębia Góra – Gmina Czarna Dabrówka i Bytów

Przystań VI – Gałąźnia Mała – Gmina Kołczygłowy

Przystań VII – Leśny Dwór – Gmina Dębnica Kaszubska

Przystań VII – Lubań – Gmina Kobylnica

Przystań IX – Krępa Słupska – Gmina Wiejska Słupsk

Przystań X – Słupsk – Gmina Miejska Słupsk

Szlak powstał jako forma rozpowszechniania nauk, głoszonych przez papieża Jana Pawła II, mówiących o turystyce i sporcie, jako zjawiskach niosących z sobą wielkie wartości humanistyczne, propagujących nie tylko zdrowy tryb życia, ale również odpoczynek duchowy.

Papież uważał, że: „Wypoczywa się prawdziwie i do dna jedynie przez kontakt z przyrodą ….. „

Nieopodal każdej przystani mieszkańcy ustawili kamień upamiętniający wypoczynek i modlitwę abp. Karola Wojtyły, na łonie ukochanej ojczyzny. Wędrowca lub kajakarza miejsce to może zachęcić do chwili refleksji i modlitwy w jego intencji. Opiekę duszpasterską nad zorganizowanymi spływami kajakowymi sprawują księża z Diecezji Pelplińskiej i Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

Sugerowana trasa spływu:

1. Gowidlino – Sulęczyno – 14,3 km (Przystań I i II)

2. Sulęczyno – Bylina 13,5 km (przewózka do Soszycy) (Przystań III i IV)

3. Soszyca – Jez. Głębokie (przystanek w Niepoględziu) – 18,8 km (przewózka do Gałąźni Małej) – (Przystań V)

4. Gałąźnia Mała – Leśny Dwór – 15,4 km (Przystań VI – VII)

5. Leśny Dwór – Łosino – 16,5 km (Przystań VIII)

6. Łosino – Bydlino 25,3 km (Przystań IX i X)

7. Bydlino – Ustka – 16,8 km

Długość rzeki : 141 km

Długość szlaku: 133,2 km

Czas spływu : 6 - 7 dni

 

 

 


Pomnik w Sulęczynie przy ul. Kaszubskiej

 

 

 

Projekt oznakowania Papieskiego Szlaku Kajakowego Słupią został zrealizowany przez Związek Miast I Gmin Dorzecza Rzek Słupi i Łupawy w Słupsku przy wsparciu członków stowarzyszenia, współpracy z Fundacją szlaki Papieski oraz firmą ekajaki.pl Andrzeja Tenderendy.

Wsparcia finansowego do realizacji projektu udzielił Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Informacje zaczerpnięte z : Informatora „Sulęczyno i okolice dla aktywnych” - dziesięć przystani na kajakowym Szlaku Paieskim – 2010 oraz z książki "Słupią - śladami Karola Wojtyły" wydanej przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupii i Łupawy, Słupsk 2008.

Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie

ul. Zielona Droga 1
83-320 Sulęczyno
tel 58 684 - 20 - 57
gok@gok.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@gok.suleczyno.pl

NIP: 589-17-79-794

Regon: 192810282

Nr konta : Bank Spółdzielczy w Sierakowicach Oddział Sulęczyno
79 8324 0001 0040 9526 2000 0010

Zapraszamy na :

alt

alt

alt


GMINA SULĘCZYNO
Urząd Gminy
Sulęczyno

ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno

tel 58 685 - 63 - 63

fax 58 685 - 63 - 98

info@bip.suleczyno.pl

www.suleczyno.pl

Dyrektor: Zarzycki Zbigniew
dyrektor@goksuleczyno.gdan.pl

Ile osób na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości